Děkujeme vám za zájem o "The Little English School" v Plzni. Naše malá školka s domácí atmosférou poskytuje vynikající prostředí pro péči o děti předškolního věku a jejich vzdělání. Ve školce máme maximálně šest dětí na den, aby jím byla poskytnuta co nejlepší příležitost pro vzdělávání. Věk do šesti let je ideální pro budování slovní zásoby jak v mateřském, tak cizím jazyce díky vysoké aktivitě té části mozku, kde se tvoří řeč. Malá kapacita školky umožňuje individuální přístup, který je tak důležitý v tomto období učení.
Náš program umožňuje dětem učit se a vyvíjet se jejich vlastním tempem. Jsou jim nabízeny aktivity, které jsou jak zajímavé, tak podnětné. Každé dítě je osobností a má své individuální potřeby. Bereme ohled na zájmy dětí a vytváříme program, který uspokojuje jejich přirozenou zvědavost a potřebu dozvídat se o světě kolem nich.
Strukturovanými aktivitami a skupinovou spoluprací, stejně jako individuálně vybranými rukodělnými činnostmi pomáháme dětem stát se sebevědomými a nezávislými osobnostmi. Ze zkušenosti víme, že děti se vyjadřují pomocí výtvarné činnosti a hudby, proto náš program zahrnuje:


Hudbu spojenou s pohybem
Výtvarné a rukodělné činnosti
Dramatickou výchovu
Jazykové vzdělání
Vzdělávání při pobytu venku

Těšíme se, že s dětmi budeme navštěvovat parky, zahrady, lesy a jiná místa v okolní krásné přírodě. Budeme chodit na pravidelné procházky spojené s pozorováním přírody.
Rodiče mají největší vliv na život dítěte. Čím lepší je komunikace rodičů a učitelů ohledně vzdělání jejich dětí, tím lepší podmínky pro učení a vývoj budou děti mít jak doma, tak ve školce.

Jsme tu, abychom poskytovali kvalitní láskyplné, podnětné prostředí pro vzdělání vašeho dítěte.